Romana Carbolová

Bakalářská práce

Problematika netolismu a jeho prevence u žáků 2. stupně základní školy

Problems of Internet Addiction Disorder and its Prevention in Pupils of Second Stage of Elementary School
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou netolismu a jeho prevencí u žáků 2. stupně základní školy. Dělí se na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část definuje základní pojmy související s tématem (závislost, sociální sítě, internet a jiné). Zaměřuje se také na rizika a nebezpečí spojené se závislostí na virtuálních drogách. Dále popisuje možnosti prevence této závislosti u adolescentů …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on Internet Addiction Disorder (IAD) and methods of preventing it in pupils eleven to fifteen years old. Divided into two parts, practical and theoretical, it first defines basic principles related to IAD (addiction, social networks, internet etc.). Then, potential threats of being addicted to virtual "drugs" are discussed, followed by describing the methods of preventing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/x95t7/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě