Jaroslava VACULÍKOVÁ

Bakalářská práce

Vývoj technologie výroby cukru v cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou od roku 1989 do současnosti

Development of production technology of sugar in the sugar Hrusovany Jevisovkou from 1989 to present
Anotace:
Záměrem této práce bylo srovnání technologie výroby cukru na základě odborné praxe, kterou jsem vykonávala během kampaně roku 1988 v cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou a odborné exkurze, kterou jsem absolvovala v letošním roce. Zaměřila jsem se na rozdíly v technologii výroby cukru v tomto časovém rozmezí. Cílem mé práce je kompletně popsat technologii cukrovaru od příjmu řepy, těžení surové šťávy …více
Abstract:
The intention of this essay (nebo project nebo work) is the comparison of the sugar manufacturing technologies on the basis of practical training experience which I practised within the 1988 campaign in the sugar house Hrušovany nad Jevišovkou and the field trip which I passed out this year. I focused on the differences in the sugar manufacturing technologies in that space of time. The target of my …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011
Identifikátor: 22746

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Václav Brachtl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VACULÍKOVÁ, Jaroslava. Vývoj technologie výroby cukru v cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou od roku 1989 do současnosti. Bzenec, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii