Ing. Ivana Elzer

Master's thesis

Hypoteční zástavní listy a hypoteční úvěry

Mortgage bonds and mortgage credits
Abstract:
Hypoteční zástavní listy a hypoteční úvěry jsou v současné době velice sledovaným tématem ve finanční oblasti. Tuto popularitu způsobila americká hypoteční krize. Hypoteční úvěry jsou využívány jako finanční produkty, které řeší problematiku bydlení. Cílem diplomové práce je charakteristika hypotečního úvěru jako finančního produktu a vysvětlení spojitosti mezi hypotečními zástavními listy a hypotečními …more
Abstract:
Mortgage bonds and mortgaged lines of credit are currently a very closely watched phenomenon in the financial sector. The attention they are receiving is due to the mortgage crisis in the United States. Mortgage lines of credit are used as financial products to solve problems related to housing. This diploma work focuses on the characteristics of a mortgage line of credit as a financial product and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2009
  • Supervisor: doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
  • Reader: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services