Mgr. Anna Ožanová

Bakalářská práce

Vliv pracovní terapie na klienty sociálně terapeutické dílny

Effect of work therapy on clients of the social-therapeutic workshop
Anotace:
Tématem bakalářské práce je vliv pracovní terapie na klienty sociálně terapeutické dílny. Práce se skládá ze dvou částí – teoretické a empirické. Teoretická část obsahuje dvě kapitoly věnující se osobám se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravotním postižením a sociálním službám a terapiím pro osoby se zdravotním postižením. V empirické části práce je popsána metodika a výsledky výzkumného šetření …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is the influence of working therapy on clients of the social therapeutic workshop. Thesis consists of two parts - theoretical and empirical. The theoretical part contains two chapters dealing with persons with special educational needs and disabilities and social services and therapies for people with disabilities. The empirical part of the thesis describes the methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta