Zuzana Heřmánková

Bakalářská práce

Souvislost rozvoje autoimunity s primární imunodeficiencí

Relationship Between the Development of Autoimmunity and Primary Immunodeficiency
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na poruchy imunitního systému, konkrétně na autoimunitu a primární imunodeficience, a popisuje tak fyziologické a patologické mechanismy imunitního systému. Práce se snaží hledat souvislosti rozvoje autoimunitního onemocnění s následným rozvojem primárních imunodeficitů. Za tyto souvislosti jsou zodpovědné geny, které jsou v práci blíže specifikovány v souvislosti s revmatoidní …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on disorders of the immune system, specifically on autoimmunity and primary immunodeficiency, and describes the physiological and pathological mechanisms of the immune system. The thesis tries to find connections between the development of autoimmune disease and the subsequent development of primary immunodeficiencies. For these connections are responsible genes, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marcela Slováková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Heřmánková, Zuzana. Souvislost rozvoje autoimunity s primární imunodeficiencí. Pardubice, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická