Jana Kuchařová

Bachelor's thesis

Problematika paliativní péče na jednotkách intenzivní a resuscitační péče

Issues of palliative care in intensive care and resuscitation units
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou poskytování paliativní péče pacientům na odděleních intenzivní a resuscitační péče. V teoretické části bakalářské práce je popsána historie a vývoj jak paliativní, tak i intenzivní a resuscitační péče. V praktické části bakalářské práce jsou pomocí nestandardizovaného dotazníku analyzovány znalosti zdravotnických pracovníků na odděleních intenzivní a resuscitační …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of providing palliative care to patients in intensive care and resuscitation care. The theoretical part of the bachelor thesis describes the history and development of both palliative and intensive and resuscitation care. The practical part of the bachelor's thesis analyses the knowledge of medical staff in the intensive care and resuscitation departments of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/z4h2o/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2022
  • Vedúci: PhDr. Hana Heiderová, PhD.
  • Oponent: Ing. Iveta Bryjová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě