Mgr. Pavlína Čápová

Diplomová práce

Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s popáleninovým traumatem na jednotkách intenzivní péče v České republice

The specifics of nursing care for patients with burn trauma in intensive care units in the Czech Republic
Anotace:
Jméno a příjmení autora: Bc. Pavlína Čápová Instituce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství Název práce: Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s popáleninovým traumatem na jednotkách intenzivní péče v České republice Vedoucí práce: Mgr. Alena Polanová Konzultant: PhDr. Simona Saibertová Počet stran: 121 Počet příloh: 14 Rok obhajoby: 2016 Souhrn: Diplomová práce je zaměřena …více
Abstract:
Name and surname of the author: Bc. Pavlína Čápová Institution: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství Name of the thesis: The specifics of nursing care for patients with burn trauma in intensive care units in the Czech Republic Supervisor of the thesis: Mgr. Alena Polanová Consultant: PhDr. Simona Saibertová Number of pages: 121 Number of attachments: 14 Year of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Oponent: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta