Bc. Aneta Vavruňková

Diplomová práce

Flexibilní formy práce a zaměstnání v ČR

Flexible Forms of Work and Employment in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá flexibilními formami práce a zaměstnání v podniku KOPOS Kolín a.s. V teoretické části jsou popsány flexibilní formy práce a zaměstnání a jejich právní úprava v českém právním prostředí. Praktická část se zabývá analýzou flexibilních forem práce a zaměstnání v podniku KOPOS Kolín a.s., včetně závěrečného zhodnocení.
Abstract:
This diploma thesis deals with flexible forms of work and employment in the company KOPOS Kolín a.s. In the theoretical part there are described flexible forms of work and employment and their legal regulation in the Czech legal environment. The practical part deals with the analysis of flexible forms of work and employment at KOPOS Kolín a.s., including the final evaluation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vavruňková, Aneta. Flexibilní formy práce a zaměstnání v ČR. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní