Theses 

Zeměměřické práce pro projekt revitalizace vodní nádrže Horní Bečva – Nikola Poláchová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Nikola Poláchová

Diplomová práce

Zeměměřické práce pro projekt revitalizace vodní nádrže Horní Bečva

Surveying Works for a Project of Revitalization Horní Bečva Dam

Anotace: Cílem této diplomové práce bylo zaměření polohopisu a výškopisu dna vodní nádrže Horní Bečva a jejího okolí pro projekt revitalizace. Realizace cíle práce byla provedena připojením území do souřadnicových systémů S – JTSK a Bpv technologií GNSS. Podrobné body v okolí vodní nádrže byly zaměřeny metodou tachymetrie. Reliéf dna byl zaměřen kombinací metod GNSS a měření sonarem. Měřená data byla vyhodnocena ve výpočetních geodetických software. Mapová dokumentace pro projekt revitalizace vodního díla obsahuje účelovou mapu, profily vodního díla a digitální model terénu.

Abstract: The aim of the diploma thesis was a survey of planimetry and altimetry of a bottom a dam Horní Bečva and its surroundings for a project of revitalization. The realization of the aim of the diploma thesis was performed by the connection of the area to the coordinate systems S – JTSK and Bpv in the help of a GNSS technology. Minor geodetic control points in the surroundings the dam were surveyed by a tacheometry method. Bottom relief was mapped by combination of the GNSS method and surveying with a sonar device. Measured data were processed in the computational geodetic software. The map documentation for a project of a revitalization of the dam contains a purpose map, the profiles of the dam and a digital terrain model.

Klíčová slova: revitalizace, vodní nádrž, metody GNSS, účelová mapa, digitální model terénu

Keywords: revitalization, dam, GNSS methods, purpose map, digital terrain model

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Pavel Černota
  • Oponent: Josef Rožnovský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají pouze interní uživatelé na základě autorizace pomocí LDAP uživatelského jména a hesla. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO. (http://knihovna.vsb.cz/knihovna/knihovni-a-vypujcni-rad.htm)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2018 01:15, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz