Bc. Luboš Landa

Diplomová práce

Trestné činy proti náboženství řešené u Krajského soudu Jihlava v letech 1855-1918 ve výuce dějepisu

Criminal offences against the religion solved by the Regional court Jihlava between years 1855 and 1918 in teaching of history
Anotace:
Předkládaná magisterská práce je rozdělena do dvou základních částí. První vychází z pramenného výzkumu soudních spisů Krajského soudu Jihlava z let 1855-1918 týkajících se rušení náboženství a urážky církve. Analýza spisů usiluje o vytvoření profilu typického pachatele, hledá jeho motivy ke spáchání trestného činu a adresáty urážek. Druhá část práce je snahou o převedení výsledků pramenného výzkumu …více
Abstract:
This master thesis is divided into two parts. The first part is based on material research of court files of Regional court Jihlava (1855-1918) relating to religion disturbance and church insult. The analysis creates the profile of typical culprit, finds his motives and addressees of his insults. The second part is an effort to transfer result of material research into history lessons. It is devised …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
  • Oponent: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy