Bc. Petra Kincová

Diplomová práce

Prostředí domova mládeže a jeho sociální klima

A Boarding House Environment and its Social Climate
Anotace:
Diplomová práce s názvem Prostředí domova mládeže a jeho sociální klima se v teoretické části zabývá problematikou činnosti domova mládeže jako celku, dále vymezuje příslušnou legislativu, popisuje poznatky o vývojovém období adolescence, klima domovů mládeže a v neposlední řadě vliv pobytu v domově mládeže na formování osobnosti klientů. Na příkladu konkrétního Domova mládeže Vyšší odborné školy, …více
Abstract:
This master´s thesis called „The Environment of the youth home and its social climate“ deals in theoretical part with the activities of youth home as a whole, specifies the apropriate legislative, describes the knowledge about the adolescence stage, climates of youth homes and last but not least, the influence of living in youth homes on its clients. In the example of a specific Youth home at Vyšší …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/whh72/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Fabián, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě