Bc. Štěpánka SKÁLOVÁ

Diplomová práce

Každodennost a výchova dětí a mládeže v Protektorátu Čechy a Morava 19391945

The Everyday Life and Upbringing of Children and Youth in the Protectorate of Bohemia and Moravia 1939-1945
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje každodennímu životu a výchově dětí a mládeže během Protektorátu Čechy a Morava, tedy v rozmezí let 1939 a 1945. Zkoumanou skupinou jsou děti od prenatálního věku až po mládež v době jejich rané dospělosti. Za použití současné dostupné literatury, dobových pramenů a výpovědí pamětníků se tak práce pokouší ukázat ucelený obraz toho, jak konkrétní věková skupina žila, jak …více
Abstract:
This master thesis is devoted to everyday life and raising children and youth in The Protectorate of Bohemia and Moravia during the period of 1939 to 1945. The researched group involves chlidren in prenatal age up to youth in their early adulthood. With the use of currently available literature, historical sources and memoirs, this thesis is trying to show the comprehensive picture of how the particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKÁLOVÁ, Štěpánka. Každodennost a výchova dětí a mládeže v Protektorátu Čechy a Morava 19391945. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/