Bc. Iveta Pohrancová

Bakalářská práce

Analýza marketingovej komunikácie vo vybranej banke

Analysis of marketing communication in selected bank
Abstract:
Bachelor thesis focuses on the analysis of marketing communication as part of the marketing mix in environment of Slovenská sporiteľňa. It identifies theoretical resources of marketing communication in the banking sector. Subsequently it analyses marketing communication of chosen banking institution focusing on individual components of the communication mix, namely advertising, sales promotion, public …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zameriava na analýzu marketingovej komunikácie ako jedného z nástrojov marketingového mixu v prostredí Slovenskej sporiteľne. Identifikuje teoretické východiská marketingovej komunikácie v oblasti bankovníctva. Následne analyzuje marketingovú komunikáciu vybranej bankovej inštitúcie so zameraním na jednotlivé zložky komunikačného mixu, teda reklamy, podpory predaja, public relations …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
  • Oponent: Ing. Eva Poliačiková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management