Bc. Silvia Sleziaková

Diplomová práce

Fashion marketing na internetu - soubor kazuistik a jejich obsahové a formální zpracování

Fashion Marketing of the Internet – Set of Case Studies and their Content and Form Processing
Abstract:
Diploma thesis deals with internet marketing in a specific field called fashion business. The work is based on the general definitions of marketing, marketing mix, marketing communication, marketing communication mix and its instruments, techniques and activities. The work discusses the application of marketing techniques on the Internet network and work is also explained departmental issues of fashion …více
Abstract:
Diplomova práca sa zaoberá internetovým marketingom v špecifickom obore, tzv. fashion businesse. Práca vychádza zo všeobecného vymedzenia pojmov marketing, marketingový mix, marketingová komunikácia, marketingový komunikačný mix a jeho nástroje, aktivity a techniky. Dielo pojednáva o aplikovaní marketingových techník na internete a vysvetlená je taktiež odborová problematika fashion marketingu. V závere …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní