Ing. Michaela Tkáčiková

Diplomová práce

Marketingová komunikácia spoločnosti H&M

Marketing communication of H&M company
Abstract:
TKÁČIKOVÁ, Michaela. Marketing Communication of H&M company. [Master's Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague: 2017 The diploma thesis on Marketing Communication of H&M focuses on the perception of the marketing communication of this cloth brand on the Czech market. The aim of the thesis is to find out, on a selected sample of respondents, how H&M uses marketing communication …více
Abstract:
TKÁČIKOVÁ, Michaela. Marketingová komunikácia spoločnosti H&M [Diplomová práca] Vysoká škola hotelová. Praha: 2017. Diplomová práca na tému Marketingová komunikácia spoločnosti H&M je zameraná na vnímanie marketingovej komunikácie tejto odevnej značky na českom trhu. Cieľom práce je zistiť na vybranej vzorke respondentov ako vyžíva spoločnosť H&M marketingovú komunikáciu v Českej republike …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze