Ing. Tomáš Heller

Diplomová práce

Vývoj vztahu nezávislosti a odpovědnosti centrální banky (historická analýza)

Development of Central Bank's Independency and Accountability (Historical Analysis)
Anotace:
Předmětem diplomové práce je posouzení vývoje vztahu nezávislosti a odpovědnosti centrální banky. Zkoumat jaké postavení měly centrální banky při svém založení. Sledování vývoje tohoto vztahu. Nakonec analyzování současného postavení centrálních bank a shrnutí jakými změnami jednotlivé centrální banky prošly. Práce se také zabývá tím, jak se nezávislost a odpovědnost navzájem ovlivňují. Zmiňuje také …více
Abstract:
The goal of submitted thesis is to assess development of central banks independence and accountability. Investigation what position have had central banks at his found. Observe development this relation. In the end to analyse contemporary position central banks and summary what changes individual central banks passed. The thesis also deals with by, how independence and accountability interactions. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika