Theses 

Tvorba plánu cash-flow pri realizácii projektu čerpacej stanice pohonných hmôt – Bc. Ladislav Zaťko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance

Bc. Ladislav Zaťko

Diplomová práce

Tvorba plánu cash-flow pri realizácii projektu čerpacej stanice pohonných hmôt

Cash-flow plan creation by realisation of gas station projekt

Abstract: The goal of this diploma thesis is Analysis of documents and creation of Cash - Flow in the fair application of the credit spending. In the first chapter characterizes the financial planning, structure and content of financial planning, making the financial planning, financial objectives of the enterprise, a long-term and short-term financial plan. The second chapter explains the concept of cash flow statement of the emergence of cash flow, CF principle derived from financial statements, its structure and methods of reporting CF . In the third chapter as a separate focus the allocation of the financial plan, financial planning and the creation of the CF - when applying for a loan of gas station projekt..

Abstract: Cieľom tejto bakalárskej práce je: Analýza podkladov a tvorba Cash – Flow pri reálnej žiadosti o úverové čerpanie. V prvej kapitole si charakterizujeme finančné plánovanie, štruktúru a obsah finančného plánovania, tvorbu finančného plánovania, finančné ciele podniku, dlhodobý a krátkodobý finančný plán. V druhej kapitole si vysvetlíme pojem cash flow, vznik výkazu cash flow, princíp odvodenia CF z účtovných výkazov, jeho štruktúru a metódy vykazovania CF.. V tretej samostatnej kapitole za zameriavam na vyčlenenie cieľov finančného plánu, finančné plánovanie a na tvorbu plánu CF – pri žiadosti o úver ČS PHM.

Klíčová slova: Finančné plánovanie, Cash Flow.

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Michal Maťovčík
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:52, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz