Bc. Ladislav Zaťko

Diplomová práce

Tvorba plánu cash-flow pri realizácii projektu čerpacej stanice pohonných hmôt

Cash-flow plan creation by realisation of gas station projekt
Abstract:
The goal of this diploma thesis is Analysis of documents and creation of Cash - Flow in the fair application of the credit spending. In the first chapter characterizes the financial planning, structure and content of financial planning, making the financial planning, financial objectives of the enterprise, a long-term and short-term financial plan. The second chapter explains the concept of cash flow …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je: Analýza podkladov a tvorba Cash – Flow pri reálnej žiadosti o úverové čerpanie. V prvej kapitole si charakterizujeme finančné plánovanie, štruktúru a obsah finančného plánovania, tvorbu finančného plánovania, finančné ciele podniku, dlhodobý a krátkodobý finančný plán. V druhej kapitole si vysvetlíme pojem cash flow, vznik výkazu cash flow, princíp odvodenia CF z …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Michal Maťovčík
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance