Bc. Jan Podlena

Diplomová práce

Rytmická gramotnost jako předpoklad hudební zralosti. Rytmická cvičení pro ZŠ a SŠ

Rhythmic Abilities as a Prerequisite for Musical Maturity. Rhythm Exercises in Musical Education in Primary and High Schools
Anotace:
Tato práce se zabývá fenoménem rytmu a jeho komplikovaným postavením v rámci hudby, hudební psychologie a hudební pedagogiky. V tomto kontextu je reflektována problematika ontogeneze termínu „rytmus“ a základní zákonitosti rytmických jevů v hudební struktuře i mimo ni. Následně jsou zmíněny jednotlivé dispozice a mechanismy percepce rytmu a nástroje kultivace rytmického cítění v hudebně výchovné praxi …více
Abstract:
This thesis operates with the phenomenon of rhythm and its complicated position within music, music psychology and music pedagogy. In the first part, the ontogeny of the term rhythm and the basic patterns of rhythmic phenomena in or out of a musical structure are described in the context of above mentioned disciplines. Second part of the thesis concentrates on dispositions and mechanisms of rhythm …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Špaček
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy