Bc. Iryna Staieva

Bakalářská práce

Franchising jako strategie vstupu na trh

Franchising as a market entry strategy
Anotace:
V teoretické části své práce vysvětlím různé formy a strategii vstupu na nové trhy, vyhodnotím franchising a jeho charakteristiky. Ve stejné části provedu rozbor právních aspektů a specifik franchisingu na území České republiky. V praktické části své práce provedu analýzu franchisingu jako strategii vstupu na nový trh na příkladu trhu horkých nápojů České republiky, rozberu franchisingové koncepty …více
Abstract:
In theoretical part of my dissertation, I will describe different forms and market entry strategies, evaluate franchising and his characters. In the same part I will analyze the legal aspects and the specifics of franchising in the territory of the Czech Republic. In the practical part of my dissertation I will analyze franchising as a market entry strategy for example hot drinks' market in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 11. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví