Ing. Martin Klouda

Bakalářská práce

Řízení a jeho problémy ve veřejné správě (příklad konkrétní instituce veřejné správy)

Problems of management in public administration (practices of selected public authority)
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Řízení a jeho problémy ve veřejné správě“ je nastínění obecného přehledu o řízení ve veřejné správě z pohledu teorií řízení ve veřejném sektoru. Bakalářská práce nejprve v úvodu vymezuje pojem veřejná správa a dále popisuje jednotlivé směry řízení ve veřejné správě. Ve své praktické části představuje vybranou instituci veřejné správy (obec s rozšířenou působností) a uvádí …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis “Problems of Management in Public Administration” is to clarify the general view of public management from the perspective of the public sector management theories. Firstly, the bachelor thesis defines the general concept of public administration and then describes individual approaches to the public sector management. In its practical part, the thesis presents a selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta