Bc. Veronika Chvátalová

Bachelor's thesis

Depression in the Work of Sylvia Plath and Related Confessional Writers

Depression in the Work of Sylvia Plath and Related Confessional Writers
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných básní Sylvie Plathové a dalších konfesionálních autorů, zejména Roberta Lowella, Anne Sextonové a Johna Berrymana. Cílem práce je nalézt prvky v poezii Sylvie Plathové, které ji odlišují od ostatních konfesionálních autorů, co se týče psaní o depresi. Teoretická část práce pojednává o vztahu 20. století k fenoménu deprese a o vlivu Sigmunda Freuda …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of selected poems by Sylvia Plath and other confessional authors, namely Robert Lowell, Anne Sexton and John Berryman. Its goal is to find elements in the poetry of Sylvia Plath regarding writing about depression which set her apart from other confessional authors. The theoretical part explores the attitude towards depression in the 20th century and the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 1. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 2. 2021
  • Supervisor: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Reader: Mgr. Dominika Dovčíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic