Bc. Dagmar Martiníková

Diplomová práce

Over-Use of Czech for Communication in English Lessons at Primary and Lower-Secondary Schools

Over-Use of Czech for Communication in English Lessons at Primary and Lower-Secondary Schools
Anotace:
Diplomová práce "Nadměrné používání češtiny pro komunikaci v hodinách anglického jazyka na základních školách" pojednává o tom, že se mateřský jazyk v hodinách anglického jazyka nadměrně používá i přesto, že hlavním cílem současné výuky cizích jazyků by měl být rozvoj schopnosti žáků komunikovat v cílovém jazyce. Hlavním vyučovacím jazykem v hodinách angličtiny by se tudíž měla stát angličtina. V teoretické …více
Abstract:
The diploma thesis "Over-Use of Czech for Communication in English Lessons at Primary and Lower-Secondary Schools" deals with the fact that mother tongue is over-used in English lessons in spite of the main goal of foreign language teaching which should be the development of ability of learners to communicate in the target language. Thus English should become the main language used in English lessons …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta