Bc. Jana Sittová

Bakalářská práce

Odpovědnost za škodu dle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Liability for Damages under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématem Odpovědnost za škodu podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. V úvodu práce jsem se věnovala obecným informacím o Vídeňské úmluvě, podmínkám aplikace na jednotlivé konkrétní transakce koupě-prodej a otázkám jak Vídeňskou úmluvu interpretovat. V hlavní části jsem věnovala přímo odpovědnosti za škodu v režimu Vídeňské úmluvy, rozebrala jsem předpoklady …více
Abstract:
This bachelor thesis analyse Liability for Damages under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Introduction examines CISG common information, conditions of application to particular transactions (buy – sell) and CISG interpretation. Main part analyse liability of damages in CISG terms, preconditions for liability for the damages and conditions liability excluded …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta