Mgr. Jan HANIČINEC

Advanced ('rigorózní') thesis

Udržitelná doprava na příkladu cyklistické dopravy ve vybraných moravských městech

Sustainable transport by example of cycling transport in selected moravian cities
Abstract:
Cílem této práce je zhodnotit problematiku cyklistické dopravy ve vybraných moravských městech - v Uherském Hradišti, Starém Městě a Kunovicích, které tvoří souměstí, a dále v Olomouci a Brně. Práce se zaměřuje na analýzu cyklistických komunikací vedených intravilánem a všímá si řešení zejména v centru dotčených měst. Zkoumá výhody a nevýhody cyklistické dopravy, bezpečnost (cyklistické) dopravy a …more
Abstract:
Goal of this paper is evaluace a cycling transport in selected moravian cities - Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice, which creates conurbation, and Olomouc and Brno. It focuses on deep analysis of cycle communications and facilities in urban areas of cities especially in city centres. It discuss about advantages and disadvantages of cycling transport, safety of (cycling) transport and presents …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HANIČINEC, Jan. Udržitelná doprava na příkladu cyklistické dopravy ve vybraných moravských městech. Ostrava, 2019. rigorózní práce (RNDr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Geography / Ekonomická geografie a regionální rozvoj