Bc. Milan PETRLE

Bakalářská práce

Analýza konkurence a potřeb zákazníků ve vztahu k tvorbě podnikatelského záměru

Competition and customer's needs analysis in relation to the creation of a business plan
Anotace:
Význam malého a středního podnikání je opravdu důležitý. Malé a střední popdnikání vytváří pracovní pozice a konkurenční prostředí. V těchto dnech jsou ale tito podnikatelé ve velmi svízelné situaci. Trend globalizace ničí malé a střední podnikatele, kteří nedosahují patřičného obratu a dostatečného zisku. V této bakalářské práci bylo hlavním tématem vytvoření podnikatelského záměru pro podnikatele …více
Abstract:
The significancy of a small and medium enterprise is really important. Small and medium enterprise creates working stations and competitive enviroment. In these days are these enterpriseurs in impasse situation. The tendency of globalization destroys small and medium enterpriseurs, because they cannot create good earnings and sufficient profit. The purpose of my bachalor work was creation of bussiness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2008
Zveřejnit od: 18. 4. 2008
Identifikátor: 8822

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008
 • Vedoucí: Ing. Dagmar Bednářová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETRLE, Milan. Analýza konkurence a potřeb zákazníků ve vztahu k tvorbě podnikatelského záměru. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 18. 04. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 18. 4. 2008 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 73eibz 73eibz/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.