Bc. Oliver Šimončík

Diplomová práce

Regulace stresové odpovědi v nádorových buňkách

Regulation of heat shock response in cancer cells
Abstract:
Protein homeostasis is constantly attacked by stress signals from external and internal environment of the cell. Disturbed proteostasis subsequently induces proteotoxic stress. To neutralize this stress, cells developed a defense mechanism known as Heat Shock Response (HSR). The main regulator is HSF1 transcription factor, that acts as a central detector of proteotoxic stress. Increased temperature …více
Abstract:
Proteinová homeostáza je neustále napadána stresy z vnějšího a vnitřního prostředí buňky. Rozrušená proteostáza následně vyvolává proteotoxický stres. K neutralizaci tohoto stresu si buňky vyvinuly obranný mechanizmus známý jako odpověď tepelného šoku (HSR). Hlavním regulátorem je transkripční faktor HSF1, který vystupuje jako centrální detektor proteotoxického stresu. Zvýšená teplota způsobuje ztrátu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: MUDr. Petr Müller, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta