Bc. Barbora Kyselková

Diplomová práce

Validita metod určení očního astigmatismu (zamlžovací metoda, foropter, Jacksonův zkřížený cyl)

Validity of the method for determining ocular astigmatism (clock dial method, phoropter, Jackson cross cylinder)
Anotace:
Tato diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Na začátku teoretické části jsou shrnuty obecné informace týkající se myopie a hypermetropie. Následně je věnována větší pozornost očnímu astigmatismu. Tato část obsahuje informace jako je etiologie, rozdělení a moţnosti korekce astigmatismu. Velká část práce je pak také věnována vyšetřovacím metodám této refrakční vady. Teoretická …více
Abstract:
This diploma thesis named Validity of the Methods for Determination of Ocular Astigmatism (clock dial method, phoropter, Jackson cross cylinder) is divided into a theoretical and a research part. At the beginning of the theoretical part I summarized general information about myopia and hypermetropia. Then I focused on the ocular astigmatism. This part deals with etiology, devision and possible ways …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Patočková
  • Oponent: Mgr. Simona Bramborová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta