Bc. Oleksandra Soudilová

Bakalářská práce

Analýza trhu havarijního pojištění motorových vozidel a výhodnost pro klienta

Market analysis of accident insurance for motor vehicles and profitability for the client
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou trhu s havarijním pojištěním pro motorová vozidla a jeho doplňkových pojištění. V první části popisuji historii pojišťovnictví, historický vývoj havarijního pojištění a seznamuji s pojmy tohoto oboru. Ve druhé části se zabývám právní úpravou, benefity havarijního pojištění a dále doplňuji pohled na distribuční cesty produktů a likvidaci pojistných událostí. …více
Abstract:
This thesis analyzes the market with accident insurance for motor vehicles and its supplementary insurance. The first part describes the history of insurance, accident insurance historical development and introduce the concepts in this field. In the second part deals with the legislation, accident insurance benefits and further complements the view of the distribution channels of products and claims …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Dr. Milan Hradec
  • Oponent: JUDr. Bohumil Jeníček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní