Barbora Susová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Šikana a možnosti její prevence na základních školách

Anotace:
Naše práce se zabývá otázkou Šikany na základní škole a možnostmi její prevence. V úvodu práce jsou nadefinovány základní pojmy, se kterými se nadále v práci pracuje. Jedná se o pojmy šikana, agresor, oběť a prevence šikany. V části, která se zabývá prevencí šikany na základní škole, je zmíněno využití nového možného preventivního programu, který je zaměřen na používání manuálu Compasito. Dále je v …více
Abstract:
Our labor deals with the issue of bullying in primary schools, and its prevention. The introduction are defined basic concepts with which are still operating in our labor. These are the concepts of bullying, the aggressor, victim and prevent bullying. In the part where is deal with the prevention of bullying in primary school is mentioned the possible use of new prevention program, which is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Hubertová
  • Oponent: Mgr. Anna Klimešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická