Bc. Jan Pšorn

Diplomová práce

Prospěšnost šíře sortimentu a kvality produktů a služeb pro posilování vztahů se zákazníky na trhu s chemickými produkty

Assortment and quality of products and services beneficial effect for strengthening customer relationships into market with chemical products
Anotace:
Diplomová práce se zabývá prospěšností šíře sortimentu a kvality produktů a služeb pro posilování vztahů se zákazníky na B2B trhu. Nejdříve je charakterizován B2B trh a vymezena podstata a vývojové tendence řízení vztahů mezi dodavateli a odběrateli na B2B trhu. Dále je vymezen sortiment výrobků a služeb a jeho atributy, kvalita jednotlivých produktů a služeb a její aspekty a jejich úloha při budování …více
Abstract:
This thesis deals with Usefulness of assortment and quality of production and services for strengthening relationships with customers in B2B market First, there is described B2B market. Second, there is described a nature and development trends of relationships between suppliers and customers in B2B market. Third, there is written substance of product assortment, service assortment, product quality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pšorn, Jan. Prospěšnost šíře sortimentu a kvality produktů a služeb pro posilování vztahů se zákazníky na trhu s chemickými produkty . Pardubice, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická