Bc. Vratislav Pisca

Diplomová práce

Ekonometrické modely nelineární v parametrech

Econometric Models Nonlinear in the Parameters
Abstract:
The central attention of this diploma work is devoted to the general exposition of the non-linear specifications in the econometric models. This is analyzed, firstly, from the point of view of theoretical questions related to the properties of the nonlinear econometric estimation, secondly, in relation to the manners and difficulties connected with the computations of its parameters with the help of …více
Abstract:
Hlavným predmetom diplomovej práce je problematika nelineárnych špecifikácií v ekonometrických modeloch. Tá je v práci analyzovaná tak vo vzťahu k teoretickým otázkam súvisiacim s vlastnosťami metód ekonometrického odhadu, ako aj vo vzťahu k spôsobom a náročnosti riešení kvantifikácie týchto odhadov pomocou numerických iteračných metód. Štyri často používané modelové špecifikácie nelineárne v parametroch …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Dalibor Moravanský, CSc.
  • Oponent: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii