Bc. Ivan NOVÝ

Diplomová práce

Návrh a experimentální ověření elektromagnetického aktuátoru

Design and Experimental Verification of Electromagnetic Actuator
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh, výrobu a experimentální ověření elektromagnetického aktuátoru. Účelem návrhu je dosažení konstantní síly aktuátoru v nejvyšším možném rozsahu pohybu jádra. Toho je docíleno vhodnou konstrukcí magnetického obvodu. Sestavení matematického modelu a numerický výpočet aktuátoru byl realizován v aplikaci Agros2D, která je určena pro řešení fyzikálních polí …více
Abstract:
This final thesis is focused on a suggestion, a production and on an experimental verification of an electromagnetic actuator. The objective is to achieve a constant force of the actuator in its highest possible extend of the core motion. It is achieved by a suitable construction of a magnetic circuit. Both composition of mathematical model and numerical calculation of the actuator were realized in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÝ, Ivan. Návrh a experimentální ověření elektromagnetického aktuátoru. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/