Bc. Jan Liška

Diplomová práce

Výpočet vlhkostního a deformačního pole v dřevěném prvku

Calculation of moisture and strain field in wooden element
Anotace:
V této diplomové práci je zpracována teoretická analýza vlhkostního a deformačního pole dřevěných nosníků. Tyto analýzy jsou využity při výpočtech vnitřních napětí a deformací v modelových příkladech pomocí softwaru založeném na metodě konečných prvků. Práce je rozdělena podle druhů okrajových podmínek modelovaného dřevěného prvku do tří základních skupin dle druhu podpor. Cílem práce bylo zkoumat …více
Abstract:
In this diploma thesis is processed theoretical analysis of moisture and deformation field of wooden beams. This analysis is used in calculating internal stresses and deformations in model examples using finite element method software. The work is divided according to the types of boundary conditions of the modeled wooden element into three basic groups according to the type of support. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ing. Miroslav Trcala, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta