Theses 

Komplexní rozvoj dítěte předškolního věku s kombinovaným postižením – Mgr. Lenka Tomášková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Lenka Tomášková, DiS.

Diplomová práce

Komplexní rozvoj dítěte předškolního věku s kombinovaným postižením

Comprehensive development of preschool age children with multiple disabilites

Anotace: Diplomová práce pojednává o problematice komplexního rozvoje dítěte předškolního věku s kombinovaným postižením. Teoretická část nejprve charakterizuje vývoj dítěte předškolního věku ve všech oblastech rozvoje, shrnuje edukační možnosti v současném systému vzdělávání a popisuje dílčí oblasti rozvoje v předškolním období. Dále se zabývá problematikou kombinovaného postižení, vymezením pojmu, etiologií, možnostmi edukace a speciálně pedagogické intervence. Popisuje také rozvoj komunikačních schopností dítěte v předškolním období a blíže specifikuje vývoj řeči u dítěte s kombinovaným postižením. Cílem výzkumné části bylo analyzovat možnosti komplexního rozvoje předškolního dítěte se zřetelem na komunikační schopnosti.

Abstract: This dissertation focuses on the issues associated with the complex development of preschool children with combined disability. The theoretical section defines the development of a preschool child in every aspect of growth,it summarizes the educational options in the current educational system and describes the constituent areas of the development in the preschool period.Moreover, it addresses the issue of combined disability, the definition of the term, etiology, educational options and special pedagogical interventions. It also describes the development of communicational skills of a preschool child and further specifies the speech development in children with a combined disability. The goal of the research section was to analyze the preschool child

Klíčová slova: Předškolní věk, dítě, kombinované postižení, mozková obrna, alternativní a augmentativní komunikace, komplexní rozvoj, komunikační schopnost, speciálněpedagogická intervence, terapie.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 10:33, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz