Barbora KŘIVÁNKOVÁ

Diplomová práce

Stáří a starý věk jako téma česky psané literatury předbělohorské doby

Senescence and old Age in Czech Literature of the pre-White Mountain period
Anotace:
Práce je věnována recepci stáří a starého věku v česky psané literatuře doby předbělohorské. Větší část pramenné základny tvoří staré tisky z průběhu 16. a počátku 17. století s moralistní, kratochvilnou, satirickou a lékařskou tematikou. Pozornost je nejprve věnována periodizaci lidského života na prahu raného novověku tradičním schématům "věků člověka". Jádro práce představují kapitoly zaměřené na …více
Abstract:
This master's thesis is dedicated to the reception of old age and senescence in Czech literature of the pre-White Mountain period. Most of the sources are prints from the 16th century and the beginning of the 17th century. The thesis introduces the traditional periodization of life through the "Ages of man" or "Ages of life" schemes. The main part focuses on the social aspects, physiological changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. David Tomíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘIVÁNKOVÁ, Barbora. Stáří a starý věk jako téma česky psané literatury předbělohorské doby. Ústí nad Labem, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta