David MAŇUR

Bachelor's thesis

EMOCIONÁLNÍ EMPATIE, ATTACHMENT A ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST U STUDENTŮ POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

Emotional empathy, attachment and life satisfaction of students in helping professions
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá emocionální empatií, vztahovou vazbou a životní spokojeností u studentů pomáhajících profesí. Za cíl si práce klade zjistit míru a souvislosti jednotlivých rozebíraných konstruktů, jimiž jsou emocionální empatie, vztahová vazba a životní spokojenost. Práce shrnuje dosavadní poznání o jednotlivých konstruktech v teoretické části. Ve výzkumu byl použit kvantitativní přístup …more
Abstract:
This Bachelor's thesis deals with emotional empathy, attachment and life satisfaction of students attending helping professions course. The target of this thesis is to acknowledge the amount and correlations among former mentioned constructs - emotional empathy, attachment and life satisfaction. The thesis summmarizes existing knowledge about each construct in the theoretical part. Quantitative approach …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAŇUR, David. EMOCIONÁLNÍ EMPATIE, ATTACHMENT A ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST U STUDENTŮ POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 769h2b 769h2b/2
28/3/2018
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
28/3/2018
Marklová, E.
29/3/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.