David MAŇUR

Bakalářská práce

EMOCIONÁLNÍ EMPATIE, ATTACHMENT A ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST U STUDENTŮ POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

Emotional empathy, attachment and life satisfaction of students in helping professions
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá emocionální empatií, vztahovou vazbou a životní spokojeností u studentů pomáhajících profesí. Za cíl si práce klade zjistit míru a souvislosti jednotlivých rozebíraných konstruktů, jimiž jsou emocionální empatie, vztahová vazba a životní spokojenost. Práce shrnuje dosavadní poznání o jednotlivých konstruktech v teoretické části. Ve výzkumu byl použit kvantitativní přístup …více
Abstract:
This Bachelor's thesis deals with emotional empathy, attachment and life satisfaction of students attending helping professions course. The target of this thesis is to acknowledge the amount and correlations among former mentioned constructs - emotional empathy, attachment and life satisfaction. The thesis summmarizes existing knowledge about each construct in the theoretical part. Quantitative approach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŇUR, David. EMOCIONÁLNÍ EMPATIE, ATTACHMENT A ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST U STUDENTŮ POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 769h2b 769h2b/2
28. 3. 2018
Složky
Soubory
Marklová, E.
29. 3. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.