Mgr. Marek Hulán

Bakalářská práce

Implementace internetového informačního systému v Ruby on Rails

Implementation of an information system in Ruby on Rails
Anotace:
Cílem této práce je popis frameworku Ruby on Rails a implementace informačního systému pro korespondenční semináře s jeho využitím. První část se věnuje jazyku Ruby a spíše teoretické části frameworku. Druhá část se zabývá samotnou implementací a realizací konkrétního systému.
Abstract:
The goal of this work is to describe a framework Ruby on Rails and an implementation of an information system for corresponding seminars with help of it. The first part is dedicated to the language Ruby and a theoretical part of a framework. Second part deals with the implementation and realization of a concrete system.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Informatika