Mgr. Petr Severa

Bachelor's thesis

Rozpouštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Dissolution of Parliament of the Czech Republic.
Abstract:
Bakalářská práce se zejména zabývá reálným vlivem ústavního ustanovení o možnostech rozpouštění Poslanecké sněmovny platného před schválením ústavní novely v roce 2009 na řešení politických krizí a otevření cesty k předčasným volbám v podmínkách samostatné České republiky. Ke splnění cíle jsou využitý zejména hlubší analýzy největších politických krizí v letech 1998 a 2009.
Abstract:
Bachelor thesis mainly deals with the real impact of the constitutional provisions about how to dissolve the Chamber of Deputies in force before the approval of constitutional amendments in 2009 to resolve the political crisis and opening the way for early elections in conditions of the independent Czech Republic. To accomplish this aim are used in particular depth analysis of the biggest political …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2010
  • Supervisor: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Eva Kneblová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií