Michaela SLABOCHOVÁ

Diplomová práce

Mravnostní delikty z pohledu trestněprávního, trestně politického a kriminologického

Moral offenses from the perspective of criminal law, criminal policy and criminology
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na mravnostní delikty podle současné právní úpravy. V práci jsou zmíněny i případné návrhy na její změnu. Zabývá se komparací se zahraniční legislativou z hlediska právní úpravy prostituce. Ukazuje výsledky z průzkumů veřejného mínění o mravnostní deliktech a pachatelích. Zabývá se prevencí kriminality a ochranou obětí.
Abstract:
The thesis focuses on the moral offenses under current legislation. This thesis also mentioned possible suggestion for a change. It deals with comparation with foreign laws in terms of legal regulation of prostitution. It shows the results of public opinion surveys on morality offenses and offenders. It deals with crime prevention and protection of victims.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Simona Stočesová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLABOCHOVÁ, Michaela. Mravnostní delikty z pohledu trestněprávního, trestně politického a kriminologického. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo