Mgr. Dominika Nogová

Master's thesis

Dítě jako oběť sexuálních trestných činů

Child as a Victim of Sex offenses
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje vymezení trestných činů, jejichž obětí je dítě, se zaměřením na znásilnění, pohlavní zneužití, svádění k pohlavnímu styku a trestné činy související s pornografií, a dále na právní úpravu postavení oběti v zákoně 45/2013 Sb. V úvodu práce jsou nastíněny pojmy dítě, oběť a sexuální trestný čin. Práce pokračuje stručným historickým exkurzem a vymezením jednotlivých sexuálních …more
Abstract:
Following thesis focuses on definition those criminal acts in which the victim is a child; with the emphasis on rape, sex abuse, sexual act inveiglement and criminal acts relating to pornography and last but not least to legislation of the victim ´s position in accordance with Law No. 45/2013 Coll. The introduction of the thesis outlines further expressions – child, victim and sexually related criminal …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2016
  • Supervisor: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Reader: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta