Ing. Eva Riegrová

Bakalářská práce

Analýza dopadu současných krizových jevů na trh Ústeckého kraje

An impact analysis of the current crisis phnomena on the Ústí region market
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analýza dopadu současných krizových jevů na trh Ústeckého kraje. Cílem práce je analyzovat vývoj české ekonomiky od vzniku ČR do současnosti, tj. od roku 1993 do roku 2009. Práce je především zaměřena na charakteristiku makroekonomického vývoje České republiky a Ústeckého kraje. Údaje jsou také porovnány s dosaženými výsledky v Evropské unii. Jako základní ukazatele jsou …více
Abstract:
Subject of bachelor thesis is analysis of the current crisis phenomena on the Ústí region market. The goal is to analyze the evolution of the Czech economy from the Czech Republic to the present, from 1993 to 2009. The bachelor thesis is mainly concentrated on macroeconomic developments and the Czech Republic and Ústí Region. The data are also compared with the results achieved in the European Union …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní