Bc. Sabína Hudáková

Diplomová práce

Analýza slovenského kúpeľníctva - komparácia s Českou republikou

Analysis of Slovak Spas - comparation with Czech republic
Abstract:
This thesis is devoted to the issues of Slovak spas and its comparison with the spas in the Czech Republic. The main aim is to analyse the current situation of Slovak spas, in terms of structure and the number of visitors,accommodation capacities and therapeutic indications.
Abstract:
Diplomová práca je venovaná analýze slovenského kúpeľníctva a jeho porovnaním s kúpeľníctvom v Českej republike. Cieľom práce je zhodnotiť súčasný stav z hľadiska štruktúry a počtu návštevníkov kúpeľných miest, ubytovacích kapacít a liečených indikácií.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Věra Fišerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze