Bc. Sabína Hudáková

Master's thesis

Analýza slovenského kúpeľníctva - komparácia s Českou republikou

Analysis of Slovak Spas - comparation with Czech republic
Abstract:
This thesis is devoted to the issues of Slovak spas and its comparison with the spas in the Czech Republic. The main aim is to analyse the current situation of Slovak spas, in terms of structure and the number of visitors,accommodation capacities and therapeutic indications.
Abstract:
Diplomová práca je venovaná analýze slovenského kúpeľníctva a jeho porovnaním s kúpeľníctvom v Českej republike. Cieľom práce je zhodnotiť súčasný stav z hľadiska štruktúry a počtu návštevníkov kúpeľných miest, ubytovacích kapacít a liečených indikácií.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Věra Fišerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management (Study in Czech)