Bc. Marie Michelová

Diplomová práce

Farmaka jako novodobé kontaminanty vodního prostředí a jejich účinky na necílové organismy

Pharmaceuticals as new emerging contaminants in aquatic environment and their effects on non-target organisms
Anotace:
Farmaka se vyskytují v prostředí díky svým vlastnostem nejvíce v povrchových a podzemních vodách, ale také v půdách a sedimentech. Hlavními zdroji jsou humánní a veterinární použití farmak, po kterém vstupují do životního prostředí s odpadní vodou, která může být s různou úspěšností čištěna, nebo hnojením polí pomocí odpadního kalu nebo hnoje. Díky tomu, že jsou farmaka navrhována tak, aby měla biologický …více
Abstract:
Pharmaceuticals are present in the environment due to their properties mostly in surface and ground water but also in soils and sediments. The main sources are the human and veterinary therapeutic usage, after which they enter the environment with waste water, which can be more or less treated, or by dispersion of sludge or manure on soil. As pharmaceuticals are designed to have biological effects …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Jálová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie

Práce na příbuzné téma