Bc. Tereza GAJDOVÁ

Diplomová práce

Bakteriální testy akutní toxicity a jejich využití pro monitoring veterinárních léčiv v životním prostředí

Bacterial tests of acute toxicity and their use for the monitoring of veterinary drugs in the environment
Anotace:
Diplomová práce je zaměřená na bakteriální testy akutní toxicity a jejich využití pro hodnocení veterinárních farmak. Teoretická část je věnována veterinárním léčivům, konkrétně anthelmintikům a jejich rozdělení. Dále práce pojednává o zdrojích a přítomnosti veterinárních léčiv v životním prostředí a účincích farmak na necílové organizmy. Jsou zde popsány analytické metody a testy ekotoxicity využívající …více
Abstract:
The master thesis is focused on bacterial tests of acute toxicity and their use for the evaluation of veterinary drugs. The theoretical part is consecrated to veterinary drugs, specifically antihelmintists and their distribution. Furthermore, the thesis deals with the sources and the presence of veterinary drugs in the environment and the effects of pharmaceuticals on non-target organisms. Analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GAJDOVÁ, Tereza. Bakteriální testy akutní toxicity a jejich využití pro monitoring veterinárních léčiv v životním prostředí. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta