Francis Nmadabuchukwu Akwari

Bakalářská práce

The Drivers of Foreign Direct Investment in the Economies of the Sub-Saharan Africa.

Determinanty přímých zahraničních investic v zemích sub-saharské Afriky
Anotace:
Práce zkoumá vztah mezi determinanty (jako kvalita infrastruktury, dostupnost práce, otevřenost trhu, inflace a velikost trhu) a přímými zahraničními investicemi proudícími do sub-saharské Afriky. Tato studie pracuje s ročními a vyrovnanými panelovými daty deseti zemí, jež jsou náhodně vybrána z region sub saharské Afriky na základě, jejich podobnosti, co se týče velikosti trhu v časové periodě let …více
Abstract:
The thesis thoroughly investigates the relationship between the determinants (e.g. infra-structural quality, labour availability, trade openness, inflation and market size) and the foreign direct investment inflow to the Sub-Saharan Africa. The study uses the annual and balanced panel data of ten (10) countries that are randomly selected from the sub regional group in Africa based on similar economic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Koráb, Ph.D.
  • Oponent: Vojtěch Olbrecht, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Economics and Management / Business Economics and Management