Francis Nmadabuchukwu Akwari

Bachelor's thesis

The Drivers of Foreign Direct Investment in the Economies of the Sub-Saharan Africa.

Determinanty přímých zahraničních investic v zemích sub-saharské Afriky
Abstract:
Práce zkoumá vztah mezi determinanty (jako kvalita infrastruktury, dostupnost práce, otevřenost trhu, inflace a velikost trhu) a přímými zahraničními investicemi proudícími do sub-saharské Afriky. Tato studie pracuje s ročními a vyrovnanými panelovými daty deseti zemí, jež jsou náhodně vybrána z region sub saharské Afriky na základě, jejich podobnosti, co se týče velikosti trhu v časové periodě let …more
Abstract:
The thesis thoroughly investigates the relationship between the determinants (e.g. infra-structural quality, labour availability, trade openness, inflation and market size) and the foreign direct investment inflow to the Sub-Saharan Africa. The study uses the annual and balanced panel data of ten (10) countries that are randomly selected from the sub regional group in Africa based on similar economic …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petr Koráb, Ph.D.
  • Reader: Vojtěch Olbrecht, Ing.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management