JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Disertační práce

Teorie a realita právní interpretace

Theory and Reality of Legal Interpretation
Anotace:
Disertační práce „Teorie a realita právní interpretace“ se věnuje, jak již název napovídá, problematice právní interpretace. Téma je v předložené práci pojednáno teoretickým i praktickým způsobem. Cílem je propojit bohaté teoretické poznatky o právní interpretaci, které právní věda současnosti disponuje, s praktickými ukázkami právních interpretačních procesů. Zvláštní pozornost je přitom věnována …více
Abstract:
The doctoral thesis „Theory and Reality of Legal Interpretation“ (hereinafter „the thesis“) deals with legal interpretation from the theoretical and practical points of view. The aim of the thesis is to sum up some of the rich theoretical and philosophical knowledge which jurisprudence offers on this topic and combine it with practical examples on interpreting processes, mainly in Czech judiciary. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 2. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2008
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc., JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta