Kateřina Hrubošová

Bachelor's thesis

Komunikace s veřejností v zóně havarijního plánování

Communication with the Public in the Emergency Planning Zone
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá komunikací s veřejností v zóně havarijního plánování, resp. jakými způsoby lze veřejnost v zóně havarijního plánování informovat o prevenci, způsobu varování a zásadách žádoucího chování v případě vzniku havárie u objektu nakládajícího s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou zpracovány literární …more
Abstract:
The bachelor thesis focuses on communication with the public in the area of emergency planning, especially the ways in which the public can become involved in planning, information and prevention, the method of warning and the principles of desirable behavior in the event of an accident at the facility handling hazardous chemicals and mixtures. The thesis is divided into theoretical and practical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Robert Pekaj

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hrubošová, Kateřina. Komunikace s veřejností v zóně havarijního plánování. Uherské Hradiště, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe